• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Surat Edaran

Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Proses e-Purchasing

Uploaded on 02 Jul 2021
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - e-Purchasing untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Uploaded on 20 Apr 2021
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Permohonan Pembaruan untuk Penyedia

Uploaded on 19 Apr 2021
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Permohonan Pembaruan untuk Admin

Uploaded on 19 Apr 2021
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Permohonan Pembaruan untuk Koordinator

Uploaded on 19 Apr 2021
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Permohonan Pembaruan untuk Direktur

Uploaded on 19 Apr 2021
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Pra Katalog Penyedia

Uploaded on 13 Feb 2021
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Pra Katalog Pokja Pemilihan

Uploaded on 13 Feb 2021
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Admin Katalog Nasional, Lokal, Sektoral

Uploaded on 15 Dec 2020
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - e-Purchasing untuk Distributor

Uploaded on 15 Dec 2020
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - e-Purchasing untuk Penyedia

Uploaded on 15 Dec 2020
Petunjuk Penggunaan

Petunjuk Penggunaan Aplikasi - e-Purchasing untuk Pejabat Pengadaan (PP)

Uploaded on 15 Dec 2020