• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

Rp
Rp
E-Katalog LKPP

PT. TUNAS MAKMUR JAYA ABADI

TKDN(%) : 52.98

BMP : n/a

TKDN + BMP : 52.98

 

IDR 29,300.00


Share
PDN
E-Katalog LKPP

PT. MRK Diagnostics

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 997,000.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Golden Medika Mandiri

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 3,170,747.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Graha Ismaya

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 31,041,000.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Kasih Karunia Kekal

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 47,481,698.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Green Medica

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 1,080,778,000.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Green Medica

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 187,734,000.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Green Medica

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 635,179,000.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Green Medica

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 551,898,000.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Green Medica

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 624,336,000.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT. Green Medica

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 829,356,000.00


Share
import
E-Katalog LKPP

PT Philips Indonesia Commercial

TKDN(%) : n/a

BMP : n/a

TKDN + BMP : n/a

 

IDR 1,910,000,000.00


Share
import
Rp
Rp