• E-Katalog LKPP | E-Katalog LKPP

No. K/L/PD Etalase Produk Tahun Transaksi Impor TKDN Transaksi Impor Non-TKDN Transaksi Impor Total Transaksi Lokal TKDN Transaksi Lokal Non-TKDN Transaksi Lokal Total
No. K/L/PD Etalase Produk Tahun Transaksi Impor TKDN Transaksi Impor Non-TKDN Transaksi Impor Total Transaksi Lokal TKDN Transaksi Lokal Non-TKDN Transaksi Lokal Total